O NAMA

Područje djelovanja Kluba, sukladno ciljevima je sportska djelatnost.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja judo sporta kod djece, mladeži i sportaša u svim dobnim kategorijama te rekreativaca i osoba s invaliditetom.

Djelatnosti Kluba kojima se ostvaruju ciljevi su:

– okupljanje djece, mladeži,invalida i drugih osoba koje se žele baviti judom
– sudjelovanje u sportskom natjecanju u judo sportu,
– obavljanje sportske pripreme svojih članova kroz organizaciju i provođenje treninga članova radi pripreme i sudjelovanja u sportskim natjecanjima,
– provodi i programira sportsku poduku koja obuhvaća tjelesne aktivnosti radi unapređenja zdravlja, tjelesnih sposobnosti i sportske kulture kod djece, mladeži,invalida i odraslih osoba,
– skrbi o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova te promiče preventivne programe za očuvanje zdravlja,

– organizira, provodi i promiče preventivne odgojne programe za mlade,
– potiče stručno usavršavanje članova i drugih osoba od značaja za djelovanje Kluba,
– suradnja sa drugim sportskim udrugama i organizacijama u državi i u inozemstvu koje podržavaju ciljeve Kluba,
– poticanje mladih da se bave judo sportom,
– organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, judo kampova, judo sekcija,
– kongresa, tribina i drugih stručnih skupova o problemima judo sporta,
– ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i inozemnim strukovnim udrugama,
– informiranje javnosti o sportskim djelatnostima Kluba,
– upravljanje sportskim građevinama koje su u vlasništvu Kluba ili ih Klub koristi

obavlja i druge aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim Statutom sukladno Zakonu.

NOVOSTI